Sildiarhiiv: põllumajandus

Elu traadi küljes


Ma ei mäleta enam, mida serblane meile õhtueineks serveeris, kuid järsku hakkas söögitoa laes olev elektripirn vilkuma ja kustus siis. Peremees naeratas, suundus kuhugi ja eemalt kostma hakkava mürina saatel tuli valgus tagasi – seda müra tegi elektrigeneraator.
See 2003. aasta kevadel Kosovo mägedes kogetu tuleb ikka meelde, kui järjekordne torm üle Eestimaa tuiskab ja tuhanded inimesed elektrita jätab. Kui mägedes elav serblane pani elektrikatkestuse puhuks tööle generaatori, siis Eestis, paraku, võetakse välja üksnes mobiiltelefon, et energiafirmale rikketeade saata ja seejärel vaguralt ootama jääda.
Teinekord tuleb reageeringut üsna kaua oodata. Koguni päevi, kui sarnase sisuga sõnumisaatjaid palju juhtub olema. Paremal juhul saate veeta pikki videvikutunde ja küünla valgel isekeskis juttu ajada, halvemal juhul kaotate pea, mõeldes, kuidas panna näiteks laudas tööle lüpsimasin, kui elektrit pole.
Nõnda näib, et maailma eliidi sekka ust paotavad eestlased on elektrikatkestuse korral koguni viletsamas seisus, kui üks Kosovo mägilane, keda küll ei teeninda viisakas energiafirma ja kellel pole mobiiligi, kuid kellel on generaator.
Et elektrigeneraatoreid ja üldse igasugust varustust on tormikahjudele operatiivseks reageerimiseks Eestis vähe, sai selgeks juba 2005. aasta jaanuaris. Siis tõttas vajalikul hetkel oma tehnikaga appi kaitsevägi. Seitse aastat hiljem pole olukord olulisel määral muutunud ja torm tabab elektriliine ja tarbijaid ikka sama ootamatult kui varemgi.

Kes lüpsab kui robot seisab?
Ilma muutmine ei ole inimese võimuses, sest kui torm tuleb, siis seina talle ette ei ehita. Küll on inimesele jõukohane seada oma elu nõnda, et looduse kapriisid teda võimalikult vähe mõjutaksid. Probleem ei ole mitte selles, et tuul on liiga kõva, vaid selles, et traadid ei pea vastu, kui sellele puud kukuvad ja meie elu on nendest traatidest oi kui kõvasti sõltuv.
Maal on elekter iseenesest ju üsnagi uus asi. Paarkümmend aastat tagasi oleks pikaajaline elektrikatkestus piimafarmis põhjustanud küll hulga ebamugavust, kuid lüpsmata jäämise pärast ei oleks udarapõletik lehmi tõenäoliselt tabanud. Kui lüpsimasinat ei saanud käivitada, siis tehti seda tööd käsitsi, mis oli aeganõudvam ja füüsiliselt raskem, kuid lubatud.
Moodsal ajal ei ole see võimalik, sest müügiks minev toorpiim ei või ju välisõhuga kokku puutuda. Pealegi on karjad suured, lüpsjad ammuilma ära koondatud ja robotid asemele ostetud. Kes neid lehmi enam käsitsi lüpsakski?
Nõnda oleme otsekui progressi pantvangis. Või hoopis elektrivõrgu pantvangis, kelle suvast sõltub see, kas kari saab lüpstud, sead söödetud ja sõnnik koristatud. Moodsas laudas ju inimene muud ei teegi kui vaid jälgib, et kogu süsteem töötaks.

Rikkekindlama tuleviku poole
Seal kuskil traatide teises otsas on aga inimesed, kes kogu seda kupatust juhivad. Mida nad lahenduseks välja pakuvad? Jaotusvõrk on lubanud, et kümne aasta pärast peaks elektrivõrk olema praegusega võrreldes rikkekindlam. Aga mida see „rikkekindlam“ õigupoolest tähendab? Kes jõuab kümme aastat oodata? Ja kes kümne aasta pärast seda enam mäletab, mis 2011. aasta viimaste päevade tormistes rindeteadetes sai lubatud.
Vahest tähendab see lihtsalt seda, et 2021. aasta lõpuks on jaotusvõrku sedavõrd palju koomale tõmmatud, et puht statistiliselt on rikkeid vähem kui kümne aasta eest? Paljuke neid inimesi sinna küladesse siis enam elama on jäänudki ja kui pole inimesi, siis pole ka elektrikatkestusi.
Ilmselt oleks ka hiljutiste tormide ajal elektrikatkestusi olnud vähem, kui maru oleks sattunud töönädala keskele, mil inimesed püsivad linnas oma asjatoimetuste juures. Pühade nädalat sõideti aga veetma maakodusse ja nõnda saadi ka liinirikkest operatiivselt teada.
Kuidas tõsta jaotusvõrgu rikkekindlust, teavad energeetikud suurepäraselt ja nende jutt jõuab viimaks välja mingisuguse rahanumbrini, mis energeetikale kohaselt on üüratult suur. See tekitab inimestes aukartust ja võimaldab ühtlasi kõike välja vabandada.
Raha on muidugi alati vähe, kuid ka selle vähesega on võimalik teinekord suuri asju lahendada. Tegelikult pole see liinivõrk nii halb midagi, kui kriitilistel päevadel välja paistab. Suurema osa aastast ta ju ikkagi töötab ning vaevalt õnnestub seda isegi kahekümne aasta möödudes nii rikkekindlaks muuta, et kui 20 meetrit sekundis puhuv tuul sellele mõne puu juhtub kukutama, siis traadid terveks jääks.

Toetus generaatori ostuks
Pigem tuleks mõelda ja tegutseda selles suunas, kuidas tagada hajaasustuses elavate inimeste hädapärane varustamine energiaga, kui jaotusvõrku tabab sarnane riketelaine nagu äsja. Kuidas teha nii, et elu ei jääks vähegi asjalikus talus seisma põhjusel, et rikkebrigaade lihtsalt ei jätku.
Midagi keerulist ju pole, sest küsimus on kõigest rahas. Piisava hulga raha olemasolul on võimalik liinivõrku parandada, kuid kiirkorras suuremahuliste investeeringute tegemine pole mõistlik ega efektiivne tegevus.
Teiseks tekib küsimus, kas mõne väikese, keskusest kaugel asuva väiketalu varustamine super-luks ühendusega on majanduslikult otstarbekas.
Sestap tuleks mõelda alternatiivsetele lahendustele. Üks omaaegne regionaalminister, olles tutvunud ühe piiri ääres elava pere probleemiga, mis seisnes selles, et Eesti jaotusvõrk nende taluni ei ulatunud, pakkus välja, et pere võiks kolida sinna kus elektrivõrk on juba olemas. See oleks odavam, kui liinivõrgu kalliks minev pikendamine inimesteni.
Usutavasti on see mõtteviis tänaseks mõnevõrra muutunud ja riigil on võimalik oma abikäsi inimestele ulatada, mitte soovitada neil ära kolida. Nii võiks riik hajaasustuses elavatele peredele ette näha toetusmeetme autonoomse energiatootja ostmiseks. Kas selleks on diiselgeneraator või pakub tehnikamaailm sobivamaid lahendusi, otsustagu juba asjatundjad igal konkreetsel juhul eraldi.
See ei tähenda, et valimatult igasse tallu tuleks riigi kulul diiselgeneraator osta. Esmajoones võiks abi osutada näiteks farmeritele, sest kui neil jääb laut vooluta, on kannatajaks süütud loomad. Seevastu maakodudes, kus linnas töötavad inimesed käivad vaid ööbimas, saadakse päev või paar kindlasti ka küünlavalgel hakkama.
Praktika on riigil taolise investeeringuabi osutamiseks olemas ja jalgratast leiutama ei pea. Peab olema ainult hea tahe. Riik on eraldi regionaalprogrammi vahendusel toetanud hajaasustuses joogiveekaevude ja kanalisatsiooni rajamist põhimõttel, et lisaks riigi rahale osalevad projektis oma kolmandikuga kohalik vallavalitsus ja toetust saav pere. Miks mitte ei võiks sama skeemi järgides eraldada toetusi hajaasustuses elavate perede energiavarustuse parandamiseks?
Pealegi on regionaalministri haldusalas eraldi siseriiklik programm, mille vahendusel toetatakse hajaasustuses olevate majapidamiste liitumist elektrivõrguga. Ilmselt ei oleks väga raske selle programmi eesmärk pisut ümber sõnastada ja pisut ka mahtu tõsta. Seda seniks, kuni jaotusvõrk oma rikkekindlama võrguga valmis saab.

Maal võiks rohkem energiat toota
Seejuures ei peaks too programm tingimata keskenduma n-ö aukude lappimisele Eesti energiakaardil. Üks asi on varustuskindluse tagamine, kuid siit võiks edasi mõelda ja teha tasuvusuuringuid, kas ja kuidas oleks võimalik senisest enam maal kasutusele võtta energia väiketootmisvahendeid, mis osaliselt või täiel määral asendaks peatset börsikaupa.
Energiat toodetakse maal ju üsna palju, kuid valdavalt on tegemist kohalikust toormest saadava soojusenergiaga. Elektrienergia väiketootmine on aga suhteliselt uus ja vähelevinud asi.
Elektrienergia väiketootmise suurimaks probleemiks on investeeringu suhteliselt kõrge maksumus, mis muudab selle tasuvusaja kriitiliselt pikaks ehk seade amortiseerub enne kui ta kasu hakkab tooma. Ka siin võiks riik kaaluda võimalust maaettevõtjaid ja –peresid eraldi toetada. Kuigi pealtnäha paistab, et sellega kahjustaks riik endale kuuluva Eesti Energia ärihuve, pole see päriselt nii. Usun, et mõnda Eestimaa nurka elektri transportimine läheb kokkuvõttes kulukamaks kui tulu, mis sealt laekub.
Kindlasti ei maksa energia isetootmist võtta kui riskivaba ettevõtmist ja näha selles mingisugust imevahendit. Mõnes kohas on ka edaspidi kõige otstarbekam jätkata vanaviisi elektrit täies mahus sisse ostes ja sõltudes jaotusvõrgust.
Teisalt peaks elektri täielik muutumine börsikaubaks innustama inimesi järele mõtlema ja kalkuleerima, kuidas neil tulevikus kõige kasulikum on jätkata – kas loota rikkebrigaadide usinusele ja suurenevale konkurentsile elektriturul või haarata n-ö traadid enda pihku.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Toetust ei vaja põllumees, vaid tarbija


Ajal, mil toiduainete hinnad teevad kauplustes järjest uusi hinnarekordeid, kulutavad riigid endiselt märkimisväärseid summasid maksumaksja raha põllumajanduse ja maaelu toetamiseks. Kas peaks enam?
Olukord näib mõnevõrra vastuoluline. ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni FAO poolt koostatav globaalne toidu hinna indeks püsib seninägematus kõrguses, kuid samas jätkavad riigid põllumajanduse toetamist.
Poleks ime, kui sellises olukorras seatakse toidu tootmise riiklik toetamine küsimärgi alla, sest milleks maksata niigi tõusvalt turult kasumeid saavatele ettevõtjatele veel lisaraha?
Euroopa Komisjoni andmeil kulub tänavu ELi ühtse põllumajanduspoliitika meetmetele 57 miljardit eurot. 142 miljardi euro suurusest liidu aastaeelarvest moodustavad põllumajandustoetused 30 ja maaelu toetused 11 protsenti.
Viimastel aastatel on põllumajanduse osakaal ELi kulueelarves siiski vähenenud: kui 1985. aastal kulus põllumajandusele tervelt 70 protsenti liidu eelarvest, siis nüüd napp kolmandik. Komisjon prognoosib, et otseste põllumajandustoetuste osakaalu vähendamine jätkub ning selle asemel panustatakse rohkem raha maaelu mitmekesistamisele.
See suund ühtib Eesti põllumajanduspoliitikaga, mille kohaselt ei tähenda maaelu tingimata tegelemist põllumajandusega. Maal saab elatuda ka turismist, käsitööst, väiketootmisest, tööstusest, linnas töötamisest, tehes kaugtööd või neid omavahel kombineerides saavutada vastuvõetav elustandard.

Põllumajandustoetused vähenevad
See poliitika ei sündinud tühjale kohale, vaid oli pigem leppimine paratamatusega. 1990ndate lõpus ja sajandivahetusel oli Eesti põllumajanduses äärmiselt keeruline seis: Vene turg oli värskelt (taas) ära kukkunud, ELi turg oli veel kinni ja toiduainete hinnad püsisid nii Eestis kui maailmas suhteliselt all, praegusest tasemest kaks ja pool korda madalamal.
Maaelu ümberkorraldamine sai hoo sisse, kui Eestile avanesid ELi ühise põllumajanduspoliitika toetusrahad. See tõi kaasa mitmeid toetusi, millel pole põllumajandusega otsest kokkupuudet – näiteks ühtset pindalatoetust, mida kutsutakse ka niitmistoetuseks, makstakse ka siis kui maaomanik toetusaluse maa korra aastas puhtaks niidab. PRIA meetmete paketis on terve peatükk toetusi külaelu arendamiseks, mille üks eesmärk on põllumajandusvälise ettevõtluse toetamine maal.
Midagi halba sellest ju ei sünni, kui maal põllutöö ja karjakasvatamise kõrval ka midagi muud tehakse. Tähtis on see, et see ei kahjustaks põllumajandusliku tootmise jätkusuutlikkust ega turu toimimist kokkulepitud kujul.
Võrreldes kümnenditaguse ajaga on olukord toiduturul aga oluliselt muutunud. Ületootmine on asendunud nõudluse kasvuga, hinnad on tõusnud, turg on ebastabiilne. Autoriteetsed allikad ennustavad, et toit kallineb lähema 40 aasta jooksul veel kuni kaks korda ning turg jääb väga kõikuvaks. Muutunud olud peavad kajastuma ka põllumajanduspoliitikas.

Toetada või mitte?
Võiks hüüatada: viimaks ometi muutub põllumajandus isetasuvaks ettevõtluseks ja kuluka toetamise asemel võiks põllumeestele kehtestada kõrgema tulumaksu, et ülitulusast ärist sündivat rikkust ümber jagada.
Olukord on aga mõnevõrra keerulisem, sest toetuste järsk vähendamine või lausa kaotamine tooks tarbijale kasu asemel hoopis kahju. Küll tuleks põllumajanduspoliitika kujundajatel mõelda, kuidas muuta toetuste süsteem ajakohasemaks, sest praegu see oma eesmärki ei täida.
Esiteks tuleks põllumajanduse toetamine uuesti lahti mõtestada. Oleme harjunud väärteadmisega, et toetused on mõeldud tootjate n-ö järeleaitamiseks, eluga toimetulekuks. Tegelikult on põllumajanduse riikliku rahastamise mõte hoida toiduainete letihinnad tarbijale taskukohased ja ühtlasi garanteerida tootjale stabiilne tulu.
Suletud turul annavad otsetoetused soovitud tulemuse, kuid avatud turul mitte nii väga. Avatud turul on põllumehel vabadus müüa oma toodang sinna, kus makstakse kõige paremini. See on põhjustanud olukorra, kus riik (EL) maksab küll põllumehele raha, kuid soovitud madalaid letihindu tarbija alati vastu ei saa, kuna põllumehel pole kohustust oma toodangut koduturul müüa.
Näiteks Eesti piimatootjad on kasutanud koduturul kokkuostuhinna tõstmiseks lätlaste abi: piim on eksporditud Lätti, mille tulemusel Eestis tekkinud defitsiidi tõttu on toorpiima hind tõusnud. Sealjuures on tootjad juba saanud riigilt raha selleks, et hoida hinnad koduturul võimalikult madalal.

Riik on turu ees jõuetu
See tähendab, et riigil puudub jõud turgu suunata ehk toetusraha ei teeni oma eesmärki. Kui riik (EL) soovib turu üle suurema kontrolli saavutada ning pakkuda kodanikele jätkuvalt taskukohaseid toiduaineid, mille hind poleks maailmaturust nii palju sõltuvad, tuleb välja töötada uus põllumajanduse rahastamise skeem.
Lahenduste otsimisel tuleks tagasi pöörduda juurte juurde. ELi ühine põllumajanduspoliitika sündis olukorras, kus kuueliikmelise ühenduse riigid ei olnud võimelised katma oma maa toiduvajadust. Poliitika selge eesmärk oli suurendada toidu tootmist.
Vahe tänasega seisneb selles, et raha ei tuleks nüüd kulutada mitte niivõrd otsetoetusteks, vaid pigem suurendada ELi võimekust reageerida turu suurtele võngetele. Nii nagu Euroopa Keskpank teeb võlakirjaturul tugioste Kreeka, Portugali ja Iirimaa toetuseks, peaks ka toiduturu rahustamiseks olla ELil suuremad võimalused. EL teeb küll sekkumisoste, kuid ilmselt ebapiisavas mahus.
Nii tootjad kui tarbijad on ühiselt huvitatud stabiilsest, mitte kõikuvast turust, mis ühel päeval toob kahju tootjale ja teisel päeval ostjale. Kahtlamata ei suuda EL üksinda globaalset toiduturgu suunata, kuid suuremate võnkumiste tasandamiseks võiks ühendusel jaksu jätkuda.
Vastupidiselt praegusele põllumajanduse toetamise vähendamiskursile tuleks kriitilise pilguga üle vaadata, kas avaliku raha kulutamine kiviaedade ehitamisele, rohumaade paljaksniitmisele teenib tarbijate huve. Pigem tuleks soodustada söötis maade kasutuselevõttu ja suurendada ühenduse võimet turgu suunata.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+