Sildiarhiiv: põllumajandus

Odava toidu ajastu on möödas


Põhja-Aafrikas ning Lähis-Idas puhkenud rahvarahutuste algtõuge ei olnud inimeste viha korruptsiooni ega liiga pikalt võimul olnud presidendi vastu, vaid tühi kõht, mis on ajaloos varemgi revolutsioone esile kutsunud.
Kes mäletab, siis alžeerlased tulid jaanuari hakul vihasena tänavatele mitte janust suurema demokraatia järele, vaid nõudma madalamaid hindu toiduainetele.
Eeskuju oli nakkav ja rahulolematuse laine levis kiiresti üle Põhja-Aafrika, jõudes Araabia poolsaarele ning vahest endalegi ootamatult avastasid viletsa elu vastu protestima tulnud inimesed, et neist on saanud revolutsionäärid, kes nõuavad hoopis poliitilisi reforme.
Toidu halvenev kättesaadavus on globaalnete väljakutse, mis jõukat eurooplast otseselt ei puuduta. Kuid maakera on ümmargune ja varem või hiljem jõuavad toidupuudusest tingitud hädad ka rikkamate riikide ukse alla.
Tõsi on, et aeg-ajalt haarab mõne kauba osas ostupaanika ka Eesti inimest, kuid võimalusele, et meie igapäevased kaloriallikad muutuvad nälgatoovalt kalliks, pole ilmselt enamik mõelnud. Aga võiks.

Toit kallineb meie silme all
Jaanuari lõpus avaldati Suurbritannia valitsuse tellitud uuring, mis maalib tulevikust üsna mõtlemapaneva pildi. 400 eksperti 35 riigist jõudsid kaheaastase töö tulemusel raportini, milles ennustatakse, et toit kallineb aastaks 2050 praegusega võrreldes pool kuni kaks korda. Toiduainete hinnad muutuvad börsil ebastabiilseks, mis põhjustab raskusi nii tarbijatele kui tootjatele. Raporti üldistav kokkuvõte kõlab, et odava toidu ajastu on ümber saamas.
Kalorivaene tulevik on juba tasahilju kätte jõudnud. Ka Eesti tarbijal peaks meeles olema 2008. aasta kesksuvi, mil kaupade hinnad muutusid poodides päevadega. Maailma toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni FAO poolt arvutatava maailma toiduhinna indeksi kohaselt oli 2010. aasta lõpuks hinnad saavutanud 2008. aasta keskpaiga kõrgtaseme ning tänavu jaanuari lõpuks purustati varasemad rekordid.
Indeksi baasaastate (2002-2004) hindadega võrreldes on toit maailmas nüüd üle kahe korra kallim. Suhkru puhul on tõus olnud isegi enam kui neljakordne, õlid ja rasvad ning teravili on kallinenud üle kahe ja poole korra. Piima hind on baasaastatega võrreldes üle kahe korra kallim. Üksnes liha on selle ajaga kallinenud vähem kui kaks korda – jaanuari seisuga 66 protsenti.
Toiduainete hinnatõusu põhjused on üsna selged. Lühemas plaanis mõjutavad hindu viimaste aastate vähene saagikus ja jätkuvad ebasoodsad ilmaolud, mis on salved tühjaks teinud. Pikas perspektiivis avaldab toidu kallinemisele survet inimkonna kasv ja asjaolu, et põllul kasvatatakse toidu kõrval üha enam ka biokütust.

Eesti maa läheb hinda
Eesti olukord näib üleilmses perspektiivis esmapilgul üsna hea välja. Kliima võimaldab meil põhitoidusega end ise varustada ja seda ka eksportida. Inimasustus on hõre, magedat vett on palju – see lubab põllumajandusega laialdaselt tegeleda.
Statistikaaameti andmeil kasvatati Eestis eelmisel aastal põllukultuure 598 000 hektaril. Seda on ligi kaks korda vähem kui kaks kümnendit tagasi, mil põllukultuuride kasvupind oli kõrghetkel 1,1 miljonit hektarit. Eestis on potentsiaali põllumajanduslikku tootmist märkimisväärselt suurendada.
Maaülikooli 2007. aasta uuringu põhjal on üle Eesti kasutamata põllumajandusmaad umbes 430 000 hektarit. Seda on vaid veidi vähem kui Võru ja Põlva maakonna pindala kokku. Kuigi osa sellest maast on võsastunud, juba metsaga kattunud või majad peale ehitatud, on vajaduse korral võimalik see taas põllumajanduslikul otstarbel kasutusele võtta või kasvatada seal energiakandjaid.
Mida kõrgemale tõusevad toiduainete hinnad, mida tulusamaks toiduainete kasvatamaine ja tootmine muutub, seda rohkem voolab sellesse valdkonda ka kapitali. Kui täna takistab uute maatükkide kasutuselevõttu kallis maaparandus, siis põllumaa väärtuse kasv muudab kuivenduskraavide vedamise tasuvaks.
Toiduainete hinnatõusu positiivne tulem võiks olla väiksemate talupidamiste säilimine ja taasteke, mis viimase kümnendi jooksul on järk-järgult tegevuse lõpetanud. Inimesed, kes tunnevad talupidamise kunsti ja tahaksid sellega tegeleda on Eestis veel olemas.
Siinjuures ei maksa aga oodata, et toidutootmise oodatav laienemine looks oluliselt juurde töökohti, sest põllumajanduses kasutatakse kallist inimtööjõudu minimaalselt.

Tagasi „Leningradi sealaudaks“
Toiduainete hinnatõus toob investeeringute kõrval ka probleeme. Toidu halvenev kättesaadavus suurendab Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast lähtuvat illegaalset migratsiooni. Illegaalne migratsioon on kogu Euroopa, sealhulgas Eesti kasvavaks mureks ja kuluks.
Tuleb ka küsida, kas põllumajandusliku tootmise laiendamine teenib enamiku Eesti inimeste huve? Kas Eesti inimesed on nõus sedavõrd intensiivse põllumajanduse taastamisega, mida viljeldi siin 1980ndatel? Kas oleme valmis muutuma taas „Leningradi sealaudaks“, nagu Eestit kibedusega veerandsada aastat tagasi kutsuti, kui majandid ja kombinaadid ületasid plaane, kuid kohalikud poeletid olid tühjad?
Kuigi keskkonnanõuded on tänapäeval rangemad, pole kahtlust, et viljakast maast „viimase võtmine“ toob kaasa ka looduse suurema saastamise väetiste ja muude kemikaalidega.
Kui mõelda julgeolekule, mille hulka tuleb lugeda ka riigi võimekus end kriisiolukorras, kus rahvusvahelised turud ei toimi, toiduainetega varustada, on toidutootmise areng kahtlemata positiivne.
Samas ei maksa tekitada illusiooni Eestist kui punnpõsksest oaasist keset nälgivat ja hinnaturbulentsidest räsitud maailma. Isegi juhul, kui suudame siseturu toiduvajaduse omatoodanguga katta ja eksportida, oleme siiski osa maailmaturust, kus toimuvad hinnauperpallid mõjutavad ka kodutarbijat.
Erinevalt Venemaast ei saa Eesti ELi liikmena kehtestada toiduainetele väljaveopiiranguid, mis sunniks tootjaid müüma kaupa vaid siseturule, kus suure müügisurve tõttu hinnad siis kiiresti langeks.
Küll aga tõstab toidu kallinemine üldsuse fookusse põllumajanduse toetamise teema. Kas ajal kui põllumehest on saamas taas põline rikas, on tootmise doteerimine enam vajalik?

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Ära lase kartelli oma kööki


Leivaliidule mõni aeg tagasi langenud kartellikahtlustuse juhtum pole esimene ega kindlasti viimane kord, kui ühe tootmisharu ettevõtted ühise laua taga hinna kasvu prognoosisid. Õigesti prognoosisid, sest nüüdseks on avalikuks tulnud, et septembris-oktoobris viivad pagaritööstused planeeritud hinnatõusu läbi ja nende eeskuju on olnud nakkav.
Uut peatükki pagarifirmad Eesti äritegevuse ajaloos muidugi ei avanud. Neil päevil ilmnenud tõsiasi, et ühe päevaga tõusis toidupoodides joogipiima hind, ei ergutanud enam õieti kedagi kartellikahtlustki õhku viskama ja konkurentsiametit appi hüüdma.
Piimatootjad on üle kümne aasta täiesti varjamatult püüdnud turu madalseisu perioodidel omavahelises koostöös toorpiima kokkuostuhinda neid rahuldavale tasemele üles kruvida. Ikka ja taas on kokku saadud, et arutada, milline peaks olema „mõistlik“ kokkuostuhind ja mil viisil seda saavutada, kui maailmaturg parasjagu mõõnab ja sent ei taha mitte kuidagi veereda.
Farmerite ainus võimalus sundida tööstusi hinda tõstma, on ähvardus nad kollektiivselt toorpiimast ilma jätta. 1990ndate lõpus ei tulnud sellest plaanist suurt midagi välja, sest ühtviisi vaeseid tootjaid oli palju. Piisas sellest, kui mõnele suurema piimakarja omanikule tehti hinna osas ekstrapakkumine ning plaanitud kartell variseski kokku.
Nüüd, kus Eesti põllumajandus on koondunud suurtootjate kontrolli alla, on farmeritel lihtsam taolisi kokkuleppeid omavahel teha – võimalikke althüppajaid on hoopis vähem. Kuuldavasti suudeti eelmisel talvel toorpiima hinnatõus esile kutsuda nii, et piima asuti müüma Lätti, mis tekitas siseturul toorpiima defitsiidi, millele loomulikult järgnes piima kokkuostuhinna tõus.
Piir selle vahel, kus lõppeb koostöö ja algab kartell, on üsna hägune. Kui näiteks arstide ametiühing ähvardab, et nad mingist tunnitasu piirist odavamalt ei tööta ja lahkuvad hoopis Soome, siis kas see on tööjõu, kui rahas mõõdetava sisendi, hinnakartell või mitte?
Et majanduskasvu taastudes painab ettevõtteid kiusatus vahepealsel seisakuajal saadud kahjud hinnatõusuga tasa teha, on inimlik saamahimu. Ettevõtete kasumiplaanid vajavad täitmist ja samas pole kahtlemata valed ka välja toodud ametlikud põhjendused, et tooraine ning energia on masuaastatel jõudsalt kallinenud, tõusnud on kütuseasktsiis, käibemaks ja viimastel aastatel alandatud palku sooviks tööandjadki tõsta, töötajatest rääkimata.
Kui aga inimesed pole surutisest veel toibumagi saanud hakata ning ees ootab külm talv kõrgete kommunaalkuludega, mõjuvad teated uutest hinnatõusudest kahtlemata ruineerivalt. Eriti juhul, kui see puudutab igapäevaselt ostetavaid kaubagruppe, millest loobuda pole võimalik.

Prognoos või kartell?
Mida siis teha? Loota konkurentsiametile ilmselt väga ei maksa. Isegi kui pagarikartelli uurimiseks algatatud kriminaalmenetlus peaks kartelli tuvastama, ei lähe leib-sai sellest odavamaks. Leiburi näitel saime tõestuse, et pagaritooted kallinevad veel enne kui prokuratuur ja konkurentsiamet uurimise lõpetavad.
Kartelli tõestada on äärmiselt keerukas, sest kuigi kõrvalt vaadates võib kõik olla läbinähtav ja klaar, on olukorrad erinevalt tõlgendatavad. Kui leivaliidu juhatus arutas augustis maailmaturul toimuvaid hinnamuutusi ja avaldas prognoosi, et leib võib kallineda kuni viiendiku, siis ei pruugi sellest faktist kartelli tõestamiseks jätkuda. Ettevõtted avaldavad ajakirjanduses ju pidevalt turuprognoose. Viis aastat tagasi, kui ehitusfirmade juhid kui ühest suust ennustasid ehituse jätkuvat kallinemist, ei visanud kartellikahtlust keegi õhku.
Kartelli avastamise peamine eeldus on „äraandja“ olemasolu kokkuleplaste seas, kellele riik pakub tunnistuse andmise eest kergemat karistust või siis sellest pääsu. Praegu näivad aga kõik pagarifirmad (tegelikult kogu töötlev tööstus) olevat hinnatõusust huvitatud, sest ühtviisi kasuminäljas on nad kõik. Kui Leibur võtab tule enda peale, siis on ülejäänud tööstustel juba lihtne oma hinnatabeleid korrigeerida.
Mõni arvab, et monopolidega võitlemine on ebaefektiivne ajakasutus, sest varem või hiljem saavutavad nad nagunii oma tahtmise. Sama loogika kohaselt tuleks ka võimalikele kartellikokkulepetele käega rehmata, sest kui tootjatel ei õnnestu avalikkuse survel hinda kohe tõsta, siis tehakse seda lihtsalt hiljem.
Võitlema siiski peab, kuid taktikaga, mis ka kasu toob. Kui frontaalrünnak konkurentsiametiga tarbijatel ebaõnnestub, tuleb alustada sissisõda ehk tegutsemist „vaenlase“ tagalas, millega saavutatav võit võib osutuda tulusamaks kui kõva trahviga võidetav hinnalahing.
Märksõnadeks on koostöö ja tarbijate ühistuline tegevus. Jutt ei käi samanimelisest kaubandusfirmast, mis kipub kohati oma kunagisest eesmärgist loobuma, väärtustades teenuse kättesaadavuse asemel üksnes kasumit, vaid uutest ühistutest, mis luuakse naabruskonna, küla või kortermaja trepikoja inimeste kokkuleppel.

Ära osta, tee parem ise
Leiva kodune küpsetamine ei ole enam maavanaemaga seotud ähmane lapsepõlvemälestus, vaid ka linnas üha enam harrastatav käsitöö. Hulgihinnaga toorainet ostes tuleb kodune leib mitte ainult maitsvam, vaid ka odavam, kui poes müüdav tööstuslik analoog.
Maal on pärast piimapukkide kaotamist ja kodus veristatud lojuste liha müügi keelustamist ammu välja kujunenud omad turustusvõrgustikud, kus kaubeldakse toorpiima, koduste piimatoodete, värske liha, munade, köögivilja, kartuli ja millega iganes, mida maa pakub.
Kahtlemata on see maksuvaba ja tervisekaitse poolt kontrollimata ettevõtlus. See põhineb usaldusel, et lehmapidaja ja seaveristaja hoiavad puhtust, nagu seda on maal põlvest põlve hoitud. Eksib see, kes arvab, et tegemist on üksikute friikide elustiili kirjeldamisega. Vastupidi – koduses laudas lüpstud piima viiakse heal meelel ka peredesse, kus inimestel side endisaegse maaeluga puudub.
Osalemine sellisel arhailisel, tavamõistes „mustal“ turul võimaldab turuosalistel toiduainete hinnatõusuga paremini toime tulla, sest kauba hind on puhastatud paljudest kuludest, mis traditsioonilise tootmisega paratamatult kaasnevad – pole transpordi-, tööjõu-, reklaami ja mitrmeid teisi kulusid.
Kindlasti ei jää leiva hind poes sellepärast tõusmata, kui mingi osa inimestest pätsid ise valmis küpsetab, ega hakata ka Rakvere lihakombinaadis närveerima, kui talunikud sigu kodus veristavad ja liha tuttavatele müüvad. Võrreldes tööstusliku tootmisega jääb selline majandamine siiski hobiks, kuigi kasulikuks hobiks.
Linnas, kus keegi lehma ei pea ega kanu karjata, on toidutööstuse ja kaubanduse meelevallast pea võimatu pääseda ja ega enamik seda soovigi. Samas on leiva küpsetamine võimalik ka linnakorteris ning jõukohane igale täiskasvanule, kes ei soovi osaleda pagaritööstuste kasumiplaani täitmises. Tartu veskist ostetud rukki täisterajahust valmistatud seemneleiva kilo omahinnaks tuli meie peres 13-14 krooni, mis on odavam kui poes müüdavate leibade keskmine hind. Õnneks ei nõua naine palka ega raiska raha säilitusainetele.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+