Sildiarhiiv: inflatsioon

Odava toidu ajastu on möödas


Põhja-Aafrikas ning Lähis-Idas puhkenud rahvarahutuste algtõuge ei olnud inimeste viha korruptsiooni ega liiga pikalt võimul olnud presidendi vastu, vaid tühi kõht, mis on ajaloos varemgi revolutsioone esile kutsunud.
Kes mäletab, siis alžeerlased tulid jaanuari hakul vihasena tänavatele mitte janust suurema demokraatia järele, vaid nõudma madalamaid hindu toiduainetele.
Eeskuju oli nakkav ja rahulolematuse laine levis kiiresti üle Põhja-Aafrika, jõudes Araabia poolsaarele ning vahest endalegi ootamatult avastasid viletsa elu vastu protestima tulnud inimesed, et neist on saanud revolutsionäärid, kes nõuavad hoopis poliitilisi reforme.
Toidu halvenev kättesaadavus on globaalnete väljakutse, mis jõukat eurooplast otseselt ei puuduta. Kuid maakera on ümmargune ja varem või hiljem jõuavad toidupuudusest tingitud hädad ka rikkamate riikide ukse alla.
Tõsi on, et aeg-ajalt haarab mõne kauba osas ostupaanika ka Eesti inimest, kuid võimalusele, et meie igapäevased kaloriallikad muutuvad nälgatoovalt kalliks, pole ilmselt enamik mõelnud. Aga võiks.

Toit kallineb meie silme all
Jaanuari lõpus avaldati Suurbritannia valitsuse tellitud uuring, mis maalib tulevikust üsna mõtlemapaneva pildi. 400 eksperti 35 riigist jõudsid kaheaastase töö tulemusel raportini, milles ennustatakse, et toit kallineb aastaks 2050 praegusega võrreldes pool kuni kaks korda. Toiduainete hinnad muutuvad börsil ebastabiilseks, mis põhjustab raskusi nii tarbijatele kui tootjatele. Raporti üldistav kokkuvõte kõlab, et odava toidu ajastu on ümber saamas.
Kalorivaene tulevik on juba tasahilju kätte jõudnud. Ka Eesti tarbijal peaks meeles olema 2008. aasta kesksuvi, mil kaupade hinnad muutusid poodides päevadega. Maailma toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni FAO poolt arvutatava maailma toiduhinna indeksi kohaselt oli 2010. aasta lõpuks hinnad saavutanud 2008. aasta keskpaiga kõrgtaseme ning tänavu jaanuari lõpuks purustati varasemad rekordid.
Indeksi baasaastate (2002-2004) hindadega võrreldes on toit maailmas nüüd üle kahe korra kallim. Suhkru puhul on tõus olnud isegi enam kui neljakordne, õlid ja rasvad ning teravili on kallinenud üle kahe ja poole korra. Piima hind on baasaastatega võrreldes üle kahe korra kallim. Üksnes liha on selle ajaga kallinenud vähem kui kaks korda – jaanuari seisuga 66 protsenti.
Toiduainete hinnatõusu põhjused on üsna selged. Lühemas plaanis mõjutavad hindu viimaste aastate vähene saagikus ja jätkuvad ebasoodsad ilmaolud, mis on salved tühjaks teinud. Pikas perspektiivis avaldab toidu kallinemisele survet inimkonna kasv ja asjaolu, et põllul kasvatatakse toidu kõrval üha enam ka biokütust.

Eesti maa läheb hinda
Eesti olukord näib üleilmses perspektiivis esmapilgul üsna hea välja. Kliima võimaldab meil põhitoidusega end ise varustada ja seda ka eksportida. Inimasustus on hõre, magedat vett on palju – see lubab põllumajandusega laialdaselt tegeleda.
Statistikaaameti andmeil kasvatati Eestis eelmisel aastal põllukultuure 598 000 hektaril. Seda on ligi kaks korda vähem kui kaks kümnendit tagasi, mil põllukultuuride kasvupind oli kõrghetkel 1,1 miljonit hektarit. Eestis on potentsiaali põllumajanduslikku tootmist märkimisväärselt suurendada.
Maaülikooli 2007. aasta uuringu põhjal on üle Eesti kasutamata põllumajandusmaad umbes 430 000 hektarit. Seda on vaid veidi vähem kui Võru ja Põlva maakonna pindala kokku. Kuigi osa sellest maast on võsastunud, juba metsaga kattunud või majad peale ehitatud, on vajaduse korral võimalik see taas põllumajanduslikul otstarbel kasutusele võtta või kasvatada seal energiakandjaid.
Mida kõrgemale tõusevad toiduainete hinnad, mida tulusamaks toiduainete kasvatamaine ja tootmine muutub, seda rohkem voolab sellesse valdkonda ka kapitali. Kui täna takistab uute maatükkide kasutuselevõttu kallis maaparandus, siis põllumaa väärtuse kasv muudab kuivenduskraavide vedamise tasuvaks.
Toiduainete hinnatõusu positiivne tulem võiks olla väiksemate talupidamiste säilimine ja taasteke, mis viimase kümnendi jooksul on järk-järgult tegevuse lõpetanud. Inimesed, kes tunnevad talupidamise kunsti ja tahaksid sellega tegeleda on Eestis veel olemas.
Siinjuures ei maksa aga oodata, et toidutootmise oodatav laienemine looks oluliselt juurde töökohti, sest põllumajanduses kasutatakse kallist inimtööjõudu minimaalselt.

Tagasi „Leningradi sealaudaks“
Toiduainete hinnatõus toob investeeringute kõrval ka probleeme. Toidu halvenev kättesaadavus suurendab Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast lähtuvat illegaalset migratsiooni. Illegaalne migratsioon on kogu Euroopa, sealhulgas Eesti kasvavaks mureks ja kuluks.
Tuleb ka küsida, kas põllumajandusliku tootmise laiendamine teenib enamiku Eesti inimeste huve? Kas Eesti inimesed on nõus sedavõrd intensiivse põllumajanduse taastamisega, mida viljeldi siin 1980ndatel? Kas oleme valmis muutuma taas „Leningradi sealaudaks“, nagu Eestit kibedusega veerandsada aastat tagasi kutsuti, kui majandid ja kombinaadid ületasid plaane, kuid kohalikud poeletid olid tühjad?
Kuigi keskkonnanõuded on tänapäeval rangemad, pole kahtlust, et viljakast maast „viimase võtmine“ toob kaasa ka looduse suurema saastamise väetiste ja muude kemikaalidega.
Kui mõelda julgeolekule, mille hulka tuleb lugeda ka riigi võimekus end kriisiolukorras, kus rahvusvahelised turud ei toimi, toiduainetega varustada, on toidutootmise areng kahtlemata positiivne.
Samas ei maksa tekitada illusiooni Eestist kui punnpõsksest oaasist keset nälgivat ja hinnaturbulentsidest räsitud maailma. Isegi juhul, kui suudame siseturu toiduvajaduse omatoodanguga katta ja eksportida, oleme siiski osa maailmaturust, kus toimuvad hinnauperpallid mõjutavad ka kodutarbijat.
Erinevalt Venemaast ei saa Eesti ELi liikmena kehtestada toiduainetele väljaveopiiranguid, mis sunniks tootjaid müüma kaupa vaid siseturule, kus suure müügisurve tõttu hinnad siis kiiresti langeks.
Küll aga tõstab toidu kallinemine üldsuse fookusse põllumajanduse toetamise teema. Kas ajal kui põllumehest on saamas taas põline rikas, on tootmise doteerimine enam vajalik?

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Elu pole kallis, vaid rahvas on vaene


Eesti jätkuvalt kõrge inflatsioonitase on ebameeldiv tõrvatilk, mis eurotsooni wunderkindi rinnaesise on ära määrinud. Valitsus püüab sealjuures endiselt jätta muljet, et riik on hinnatõusu ees võimetu ning tegelikult on kõik isegi väga hästi.
Eurostati andmeil oli mullu detsembris Eestis elu 5,4 protsenti kallim, kui aasta tagasi. Keskmiselt 2,2-protsendise inflatsiooniga euroalas oli see kõrgeim näitaja. Euroopa Liidus tervikuna ägasid üksnes rumeenlased veel suurema inflatsioonikoorma all.
Eesti statistikute kinnitusel veab hinnatõusu toiduainete ja alkoholivabade jookide kallinemine, mis olid detsembris aastaga kallinenud enam kui kümnendiku. Rääkimata mootorikütusest, mis üha uusi kõrgusi saavutab. Pole just kõige paremad uudised valitsusparteidele, kes euro aupaiste soovivad optimistlikult valimistele vastu minna.
Mõistetavalt on asutud üldsusele selgitama, et kõrge hinnatõus on normaalne. Valitsusjuht andis Riigikogus mõista, et tegelikult pole inflatsioon sugugi nii kõrge, kui numbrid näitavad, sest aasta tagasi olid hinnad lihtsalt liiga madalad.
Eks sõnu võib seada mitmeti, kuid faktist, et toidukaup on aastaga enam kui kümnendiku võrra kallinenud, ei saa mitte kuidagi mööda vaadata. Seleta kuidas tahes, aga Eestis kallineb elu muu Euroopaga võrreldes tunduvalt kiiremini ja valitsus laiutab sealjuures käsi, pakkudes peaministri suu läbi vaid lohutust, et vahest suve hakul hakkab hinnatõus pidurduma.

Võimetu riik, vaesuv rahvas
Väitega, et riik on hinnatõusude vastu võimetu, on valitsusel hõlbus põhjendada enda käed rüpes istumist. Seda ajal kui võimuparteid on „toime tulnud“ majanduse viimisega kasvule, ei tohiks ka inflatsioonil sarvist haaramine olla ületamatu väljakutse.
Tuleb muidugi nõustuda, et Eesti hinnatõusu lükkab tagant maailmaturg. Harjumatult kõrge inflatsiooni üle kurdetakse kõikjal Euroopas ja selles nähakse ohtu kriisist taastuvatele majandustele. Eesti olukord on muust eurotsoonist aga mõnevõrra erinev.
Kui eurotsooni keskmine tööjõukulude vähenemine oli mullu ilmselt 1,2 protsenti, siis Eestis kahanesid tööandjate kulud tööjõule 6,7 protsenti, mis oli eurotsooni arvestuses kõige kõrgem näitaja.
See tähendab, et ajal kui Eestis oli inflatsioon eurotsooni kõrgeimal tasemel, oli kõige suurem ka tööjõukulude vähenemise kiirus. Hinnad tõusid ja palgad langesid euroalas kõige kiiremini just meil. Sisemine devalvatsioon, nagu palkade vähendamist nüüd nimetatakse, aitas küll eksportijatel jalad alla saada, kuid koosmõjul kõrge inflatsiooniga pani kasvama ka vaesuse, sest tööpuudus on jätkuvalt kõrge ja palgad pole kasvama hakanud.
Kui katse reguleerida maailmaturu hindu annaks Eesti valitsusele tõesti tuuleveskitega võidelnud kuulsa doni tuntuse, siis vaesuse vähendamisega peaks üks endast lugupidav valitsus suutma tegeleda küll.
Kahtlemata on parim rohi vaesuse vastu majanduskasv, mis mullu oli Eestis oodatavalt 2,4 protsenti ja mahub ilmselt viie suurema majanduskasvu hulka eurotsoonis.
Valitsuse ainus reaalne võimalus inflatsioonist tulenevat vaesuse kasvu pidurdada on lisaraha suunamine Eesti majandusse. Teatavasti on valitsuse võlg meil Euroopa Liidu väikseim ja rahandus korras, mis võimaldab kaasata majanduse ergutamiseks lisaraha.

Laenuraha töökohtade loomiseks
Eeskätt tuleks taastada omavalitsuste iseseisev laenamisõigus, mis neil kuni alanud aasta lõpuni puudub. See annaks valdadele ja linnadele võimaluse taas investeerima hakata, mis looks töökohti ka suurematest keskustest eemal.
Usutavasti annaks rahasüst Eesti majandusse sama hea tulemuse, nagu see saavutati Saksamaal, kus riik kulutas 2009. aastal majanduse tasakaalustamiseks 50 miljardit eurot ehk kaks protsenti Saksamaa ülemöödunud aasta rahvuslikust koguproduktist. Saksa majandus on pööras mullu kiirele kasvule ilma, et sellele eelnenuks Eestile osaks saanud põhjaskäik.
Eestis võiks selle loogika järgi suunata majanduskasvu ergutamiseks 200 miljonit eurot ehk vanas vääringus üle kolme miljardi krooni. Riigi investeeringute suurendamine ei tähenda topelt reisisaatjate palkamist ühistransporti, vaid reaalseid töökohti Eesti firmades. See oleks töö inimestele, kes kaaluvad tööotsinguil lahkuda välismaale või on seda juba teinud.
Kahtlemata toob ekstra raha tulek majandusse kaasa surve hindade kasvule, kuid usutavasti ei suudaks siseturu nõudluse suurenemine mõjutada inflatsiooni nii palju, nagu seda teeb maailmaturg. Peltsebulit aetakse ikka välja peltsebuliga. Samal ajal saavutaks Eesti aga tööhõive kiirema kasvu, mis vaesust vähendaks.
Valitsusliidu stampseisukoht ütleb, et võlgu elamine on patt, sest nõnda lükkame tänased mured tuleviku kanda. See ei ole päris kohane jutt, sest patt on laenuraha rumal läbilöömine, mitte selle kasutamine vajalikeks investeeringuteks.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Hirm teeb vaeseks

„Kas mäletate, et mõni rahavahetus oleks Teid rikkamaks teinud?“ kutsub maakonnaleht inimesi üles tellima lehte kaheks-kolmeks aastaks ette. „Mõtle! Euro tuleb! Ehita juba täna!“ ei jäta ehitusmaterjalide poe hüüdlaused palju mõtlemisruumi, mida oma säästudega nüüd ja kohe peale hakata. Sõnum on neil kahel üks: kuluta täna igaks juhuks rohkem, sest tulevik näib tume.
Jätka lugemist

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Kes siis tõstab Eestis hindu?

Tänavaposti külge riputati silt, mis vastupidiselt levinud arvamusele teatab, et euro hinda ei tõsta. On siis kroon süüdi selles, et poes on asjad viimastel kuudel hoogsalt kallinenud või peaks otsima süüdlasi mujalt?
Eurostati andmed näitavad, et Eestis on elu viimasel viiel aastal kallinenud tublisti kiiremini kui Euroopa Liidus keskmiselt. Küllap mäletame veel mõne aasta tagust meeletut inflatsioonirallit, kui poes vahetusid hinnasildid vaat ei üle päeva. Kahtlemata pole praegune olukord nii drastiline, kuid ei saa ka öelda, et viimastel kuudel aset leidnud hinnatõusud ei vääri üldse tähelepanu.
Vaadates Eesti inflatsiooni Euroopa kontekstis, siis tegelikult jäime hinnatõusuga isegi ajast maha. Mullu septembris kui Eestis jätkus hindade alanemine, oli ELis juba alanud hindade tõus. Tänavu juulis, kui Eesti inflatsioonitasemeks mõõdeti 2,8 protsenti, oli ELi vastav näitaja 2,1 protsenti ehk pealtnäha pole Eesti olukorras midagi märkimisväärset.
Küll toimuvad aga märkimisväärsed sündmused näiteks Rumeenias, kus inflatsioonitase oli aastases arvestuses juulis koguni 7,1, Kreekas 5,5 protsenti. Eesti platseerus juulis 27 liikmesriigi hulgas inflatsiooni tagurpidi edetabelis tagantpoolt kuuendale ehk tarbija silmis mitte kõige meeldivamale kohale. Ükskõik kuidas statistikale ka otsa vaataks, Eesti mõnevõrra kiiret hinnakasvu pole võimalik mitte märgata.
Hindade kiirenenud kasvul on kaks olulisemat põhjust. Esiteks tuleks aeg eelmise aasta suvesse tagasi kerida, meenutamaks fakti, et valitsus tõstis 1. juulist käibemaksu 18 protsendilt 20-le. Nagu toona ennustati ja hilisemad osaluseksperimendid tõestasid, neelasid tootjad ja kaubandus maksutõusu siis lihtsalt alla. Hinnad jäid tarbimismaksu tõusule vaatamata samaks või jätkasid langemist. Seda kinnitab ka statistika, sest veel mullu augustis odavnesid toiduained juuliga võrreldes kaks protsendipunkti.
Kahtlemata pole tootjatele-kauplejatel millalgi pähe tulnud mõte, et see peakski nii jääma. Loomulikult ei saanud kaua kesta olukord, kus riik tõstis küll üldist tarbimismaksu, kuid toodete letihinnad hoopis alanesid. Käibemaksu tõus jõudis poeletile mitmekuise viiteaja järel alles tänavu, nagu ilmselt paljud teisedki hinnatõusud, mille tootjad ja müüjad olid masu kõrgajal enda kontosse kirjutanud.
Eesti Energia suurklientidele tänavu kevadel kehtima hakanud vaba elektriturg tõi tegelikult kaasa elektri hinna märgatava kasvu, kallinenud on ka maagaas ja enamik sisendeid, mida töötlev tööstus kasutab. Välja arvatud tööjõud, mis on odavnenud.
Lõpmatult ei olnud tootjatel ja kaubandusel võimalik sisendite hinnatõusu ja maksukoormuse kasvu eirata ning nüüd, kus masu on osade meelest lõppemas või koguni läbi, tõttavadki ettevõtted hindu tõstma. Ajal kui tarbija veeretas igat krooni enne seitse korda peost pihku, kui raatsis kulutuse teha, ei saanud kaubandus ega tootjad riskida hindade tõstmisega, sest karmis konkurentsis toonuks see kaasa teadagi mille.

Hinna tõstmisega rutt taga
Nüüd kui majandus on taas nina ülespoole seadnud, arvatakse, et hinnapoliitikasse võib veidi loomingulisemalt suhtuda ning küllap soovitakse vahepeal kaotatud raha nüüd tagasi teenida. Ehk teiseks hinnatõusu mootoriks on inimlik saamahimu, sest kui oled kõrbes tükk aega janu kannatanud, siis proovi end kaevu juures viisakalt ülal pidada! Ikka tahaks ahmida, mitte kõrrega molutada.
Ühtlasi on tootjatel-kauplejatel hindade tõstmisega ka kiire, sest olulisemad hinnakorrektuurid tuleb veel selle aasta sees, enne euro tulekut, ära teha. Avalikult on ju suur osa lugupeetud ettevõtjaid deklareerinud, et eurole üleminekut nad hinnatõusu kattevarjuks ei kasuta ja äsja luges neile sõnad peale ka president. Järelikult tuleb see asi enne ära korraldada.
Mõni aeg tagasi palju kõneainet pakkunud Eesti väidetava pagarikartelli juhtum kaotab ilmselt aktuaalsuse, sest isegi kui tootjad millalgi süüdi mõistetakse (mis on ebatõenäoline), tõstavad lähema kuu jooksul suuremad leivatootjad nagunii hindu.
Tõenäoliselt saamegi jaanuaris näha suhteliselt tagasihoidlikku inflatsiooninäitajat, kuigi keegi ei tea, milliseks kujuneb talv ja kui suured tulevad küttearved, mis tarbijahinnaindeksit ülespoole krutivad.
Kuidas jätkavad hinnad käitumist järgmisel aastal, sõltub Eesti ja eurotsooni majanduse edasisest arengust. Pigem võib uskuda, et inflatsiooninäitaja tuleb pärast praegust mullistust allapoole, sest vaevalt nõudlus väga kiiresti kasvab, mis võimaldaks tarbijahinnaindeksil jätkuvalt kõrgel tasemel püsida. Euroopa majanduskasvu väljavaated on küll viimastel nädalatel avaldatud teadete põhjal mõõdukalt optimistlikud, kuid nõudluse taastumine võtab siiski oma aja.
Pigem võib Eestis juhtuda see, et talve teises pooles hakkavad toidu- ja tarbekaubad taas hoopis odavnema. Küllap on paljudel peredel siis näpud veelgi sügavamalt põhjas, kui eelmisel kevadtalvel pärast suurte küttearvete tasumist. Kui talv juhtub taas karm tulema, saavad pered eluasemekulude kõrval toidu- ja tarbekaupadele veel vähem raha kulutada, kui sel aastal. Samas on hinnad juba tõusnud, vana rasv söödud, kuid palk endiselt väike või puudub üldse. Sellises punnseisus pole tootjatel võimalik muud teha, kui hinda alla lasta, et mingisugune rahavoog säilitada, või siis otsad kokku tõmmata.
Kuigi valitsus väitis buumi ajal, et riik inflatsiooni alandada ei suuda, suutsid nad praegusele hinnatõusule mulluste maksutõusudeaga siiski tublisti kaasa aidata. Poliitikutel vedas, et ettevõtjad venitasid hindade tõstmisega viimase piirini, mis võimaldab nüüd pahameele tootjate kaela suunata.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+